Polityka prywatności

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Impeco Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Impeco. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Impeco sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 61 (dalej „My”, „Impeco” albo „Spółka”).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych ale w razie potrzeby, w tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: office@impeco.pl, lub pocztą tradycyjną: Impeco sp. z o.o. sp. k., al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław.

 

Skąd mamy Państwa dane?

Uzyskujemy je od Państwa podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, oraz podczas składania pojedynczych zamówień i zapytań ofertowych.

 

Jakie Państwa dane są przez Impeco gromadzone?

W szczególności imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adresy do kontaktu i realizacji dostaw, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numery rachunków bankowych. W przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w Impeco przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych (w przypadku ich otrzymania).

 

W jakim celu gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane osobowe gromadzimy w celu zawierania i realizacji łączącej nas umowy, realizowania bieżących transakcji handlowych, oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych. Ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych Spółce płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Spółki (marketing bezpośredni), przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

Komu możemy przekazywać Państwa dane?

Podmiotom, z którymi Impeco ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności Impeco może przekazywać Państwa dane osobowe bankom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, spółkom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze Spółką umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Impeco. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

Jakie obowiązki ciążą na nas w zakresie przetwarzania Państwa danych?

Impeco zobowiązany jest stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Będą one przechowywane przez Spółkę i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Spółki. 

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi jakie przechowujemy?

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, macie Państwo prawo do: 

  1. Żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
  2. Sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") – mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Impeco ma obowiązek usunąć je bez zbędnej zwłoki.
  4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – w takim przypadku, Impeco wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
  5. Przenoszenia danych osobowych – pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Impeco oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi.
  6. Sprzeciwu – w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na nas może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

 

Zmiany w polityce prywatności

Jeśli zmodyfikujemy naszą politykę prywatności opublikujemy tutaj aktualną wersję wraz z uaktualnioną datą zmiany. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian możemy również powiadomić o tym innymi środkami przekazu (jak e-mail, informacja na stronie głównej itp.). Treść niniejszej polityki została zaktualizowana w maju 2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl